Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Warsztaty dziennikarskie Gmina w naszych oczach - 2004

Realizowany przez:

Towarzystwo Twórców i Miłośników Kultury Spichlerz w Miastku

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej młodzieży o zainteresowaniach dziennikarskich, mających klarowne spojrzenie i własny odbiór funkcjonowania społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednich:15 osób

Opis projektu:

Dotarcie do bazy informacyjnej, zgromadzenie materiałów w zakresie wyszukanego tematu, tworzenie felietonów, bądź artykułów, opracowanie grupowo wniosków (dyskusja), redagowanie artykułów na łamach strony internetowej zachęcanie do dyskusji internautów.

Ma się to przyczynić do zauważenia deficytów dotyczących działań wyżej wymienionych instytucji, a w rezultacie oceny i wynikających wniosków. Poprzez dotarcie do w/w jednostek w kwestii uzyskania informacji w postaci wywiadów, opracowań warsztatowych i prezentacji felietonów na stronach internetowych oraz gazetki dostępnej w szkołach, miejscach spotkań młodzieżowych (domy kultury, jednostki publiczne).
Celem podjęcia dyskusji w środowiskach młodzieżowych dotyczących zauważenia problemów lub deficytów oraz znalezienia kreatywnej alternatywy rozwiązania tych problemów.

Przeprowadzenie projektu poprzez wyszukanie tematycznych zagadnień dotyczy to własnych zainteresowań. Dotarcie do bazy informacyjnej, zgromadzenie materiałów w zakresie wyszukanego tematu, tworzenie felietonów, bądź artykułów, opracowanie grupowo wniosków (dyskusja), redagowanie artykułów na łamach strony internetowej zachęcanie do dyskusji internautów.

Dyskusje poruszane na łamach strony internetowej zostaną umieszczone w gazetce. Przeprowadzenie ankiet wśród beneficjentów, dotyczącej potrzeb młodzieży w zakresie rozwoju zainteresowań i potrzeb. Ankieta skierowana jest do beneficjentów pośrednich.

Budżet projektu: 9 800 zł

Dotacja: 8 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty Regionalne

Towarzystwo Twórców i Miłośników Kultury Spichlerz w Miastku

Miejscowość: Miastko

Ulica, nr domu i lokalu: Kazimierza Wielkiego 29

Kod pocztowy i Poczta: 77-200 Miastko

Województwo: pomorskie

Powiat: bytowski

Adres strony internetowej: http://

Warsztaty dziennikarskie Gmina w naszych oczach

DK20 23, 77-200 Miastko, Polska

Więcej