Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Teatr dobry na wszystko - 2004

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum w Olsztynku

Cel:

Aktywizacja młodzieży;
rozwój zainteresowań młodzieży sztuką.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednich: 20 uczniów Gimnazjum w Olsztynku ze środowiska dotkniętego ubóstwem, przejawiających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, w tym grupa uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
o pośrednich: ok. 20 członków szkolnych kół artystycznych: Koła Teatralnego, Młodzieżowego Wydawnictwa „Czysta Karta

Opis projektu:

Głównym założeniem projektu jest włączenie uczniów w działania pozalekcyjne, kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania czasu wolnego, kierowanie energii uczniów na pozytywną działalność. W programie uczestniczyć będzie także grupa uczniów zagrożonych niedostosowaniem ze środowisk patologicznych, wytypowana przez szkolnego pedagoga.
Projekt zakłada włączenie tej grupy uczniów w działalność Koła Teatralnego i przygotowanie spektaklu dla lokalnej społeczności, a także zapoznanie uczniów z historią i tradycją teatru, warsztatem aktorskim, repertuarem teatrów olsztyńskich.
Dofinansowanie programu ma umożliwić udział młodzieży ze środowisk najuboższych, która z reguły nie uczestniczy w wycieczkach klasowych do placówek kultury- opłacenie kosztów dojazdu i biletów. Ponadto dotacja pozwoli na zakup materiałów do dekoracji, wypożyczenie strojów niezbędnych do wystawienia spektaklu. Chcemy także zakupić reflektory do oświetlenie sceny.
Gimnazjum posiada bardzo dobre warunki do realizacji takiego projektu: dużą salę widowiskową ze sceną teatralną; tradycje teatru szkolnego; wsparcie władz miasta, instytucji i organizacji lokalnych; doświadczoną kadrę nauczycieli.

Budżet projektu: 15 040 zł

Dotacja: 7 300 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty Regionalne

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gimnazjum w Olsztynku

Miejscowość: Olsztynek

Ulica, nr domu i lokalu: Górna 5

Kod pocztowy i Poczta: 11-015 Olsztynek

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: http://

Teatr dobry na wszystko

Niepodległości 17A, 11-015 Olsztynek, Polska

Więcej