Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Cel:

Zadaniem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw młodzieży w samodzielnym podejmowaniu inicjatyw oraz zagwarantowanie jej warunków do włączania się w działalność społeczną. Celem warsztatów dziennikarskich jest kształtowanie w teorii i praktyce umiejętności komunikowania, oraz zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-16 lat z terenu gminy Ustronie Morskie. W zajęciach biorą udział chętni uczniowie klas gimnazjalnych. Uczestnicza w nich na zasadzie dobrowolności. Nabór odbywa się poprzez zawiadomienia pisemne na szkolnych tablicach ogłoszeniowych, w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Szkoła zapewnia uczestnikom lokal, sprzęt komputerowy oraz dojazd autobusem.

Opis projektu:

Projekt „Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie” jest innowacyjny i zgodny z założeniami i celami programu Równać Szanse 2007. Jego bezpośrednimi odbiorcami i realizotorami jest młodzież w wieku od 13 do 16 lat z terenu gminy Ustronie Morskie. Zadaniem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw młodzieży w samodzielnym podejmowaniu inicjatyw oraz zagwarantowanie jej warunków do włączenia się w działalność społeczną. Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności komunikowania, zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności redakcyjnych i wydawniczych, wyrabianie określonych postaw, przygotowanie do ról w dorosłym życiu. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest młodzież gimnazjalna, która wystąpiła z propozycją zorganizowania cyklu warsztatów dziennikarskich i zaprezentowała ją na forum szkolnym. Młodzież wskazała na potrzebę przeprowadzenia praktycznych warsztatów sztuki dziennikarskiej. Dotacja przeznaczono przede wszystkim na organizację wizyt w redakcjach gazet i studiów telewizyjnych, w wydawnictwie artystycznym oraz zakup niezbędnych materiałów i programów komputerowych potrzebnych do zrealizowania projektu. Do klubu dziennikarzy może należeć młodzież gimnazjalna.

Budżet projektu: 8 112,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół – Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Miejscowość: Ustronie Morskie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Wojska Polskiego 8

Kod pocztowy i Poczta: 78-111 Ustronie Morskie

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kołobrzeski

Adres strony internetowej: –

Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie

Wojska Polskiego 15S, 78-111 Ustronie Morskie, Polska

Więcej