Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Praca na jutro – może już dziś - 2003

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach

Cel:

Celem projektu jest:
– przygotowanie absolwentów zespołu szkół do wejścia na rynek pracy, a także wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności konieczne do sprostania wymogom tego rynku,
– promowanie absolwentów szkoły i ich osiągnięć w środowisku lokalnym,
– zmniejszenie istniejącego dystansu pomiędzy absolwentami a lokalnymi pracodawcami,
– budowanie wśród młodzieży ducha aktywności twórczej i przedsiębiorczości,
– powołanie Stowarzyszenia „Promocja Młodych

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio 30 osób – uczniowie klas II i III Zespołu Szkół w Wojkowicach (szkoła ponadgimnazjalna), absolwentów jak też społeczności lokalnej (zwłaszcza pracodawcy i właściciele firm znajdujących się na terenie gminy).

Opis projektu:

W ramach pracy Rady Młodzieżowej wyłoniła się trzydziestoosobowa grupa, która została podzielona na sześć zespołów: dziennikarski, informatyczny, młodzieżowych asystentów, dwa zespoły ankieterskie, negocjatorów. Każda z grup miała swojego opiekuna. Młodzież sama redagowała artykuły prasowe, jak też zbierała materiały, przeprowadzała wywiady z pracodawcami, po przejściu warsztatów dziennikarskich i informatycznych. Efekt ich pracy to informacje zamieszczane w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół. Upowszechnienie informacji o projekcie miało zainteresować lokalnych pracodawców. Kolejnym etapem były negocjacje z pracodawcami dotyczące możliwości podjęcia stażu bądź pracy na zasadach wolontariatu. Zostały też przeprowadzone ankiety z pracodawcami, na temat lokalnego rynku pracy. Odbyły się warsztaty dla maturzystów i uczniów klas II przy współpracy Urzędu Pracy w Będzinie na temat możliwości zatrudnienia, samozatrudnienia, tworzenia CV i listu motywacyjnego. Wydano publikacje promującej absolwentów Zespołu Szkół, przedstawiającej oferty firm lokalnych i zawierającej przewodnik „Jak skutecznie szukać pracy?

Budżet projektu: 25 005 zł

Dotacja: 18 500 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Małe Granty

Zespół Szkół – Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach

Miejscowość: Wojkowice

Ulica, nr domu i lokalu: Licealna 1

Kod pocztowy i Poczta: 42-580 Wojkowice

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: http://

Praca na jutro – może już dziś

Źrałków 1, 42-580 Wojkowice, Polska

Więcej