Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Patrz w niebo i… pod nogi - 2002

Realizowany przez:

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn

Cel:

Celem projektu było zainteresowanie astronomią młodzieży gimnazjalnej i uświadomienie młodym ludziom, że nie we wszystkich dziedzinach mają mniejsze szanse niż ich rówieśnicy z miast. Czystość nieba z dala od dużych ośrodków ułatwia prowadzenie obserwacji astronomicznych, prawdopodobieństwo znalezienia meteorytu na wsi także jest dużo większe.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do uczniów gimnazjum ze wsi i małych miasteczek województwa warmińsko – mazurskiego – 1500 młodych ludzi

Opis projektu:

Uczniowie wzięli udział w czterogodzinnych zajęciach w Planetarium, podczas których obejrzeli projekcję przeznaczoną dla gimnazjalistów, zwiedzili Obserwatorium i wystawę meteorytów i poznali zasady samodzielnego prowadzenia obserwacji nieba. Otrzymali też specjalnie opracowaną i wydaną książkę zawierającą elementarne wiadomości z astronomii na poziomie gimnazjum, kalendarz astronomiczny na rok szkolny 2002/2003, opisy obserwacji i ćwiczeń do samodzielnego wykonania, instrukcję obsługi obrotowej mapy nieba, informacje o meteorytach, metodach ich poszukiwania i rozpoznawania, kolorowe fotografie nieba oraz mapy. Ogłoszone zostały dwa konkursy: na najciekawsze i najlepiej opracowane samodzielne obserwacje oraz dla znalazców meteorytów. Prowadząc badania uczniowie mogli korzystać (za pośrednictwem poczty elektronicznej) z konsultacji pracowników obserwatorium.

Uczniowie podczas wizyty w Planetarium i Obserwatorium zdobyli wiedzę i otrzymali pomoce naukowe, które pozwoliły im samodzielnie prowadzić obserwacje nieba. Zainteresowanie astronomią sprzyjało rozwojowi zainteresowań naukami ścisłymi i przyrodniczymi, pomagało dzieciom w osiąganiu lepszych wyników w nauce a w konsekwencji – budowania wiary w siebie.

Realizatorzy projektu zaproponowali szkołom, które odwiedziły Planetarium skorzystanie z programu „Niebo dla wszystkich

Budżet projektu: 100 960 zł

Dotacja: 60 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn

Miejscowość: Olsztyn

Ulica, nr domu i lokalu: Al. Józefa Piłsudskiego 38

Kod pocztowy i Poczta: 10-450 Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: http://www.planetarium.olsztyn.pl

Patrz w niebo i… pod nogi

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, Polska

Więcej