Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Pomocna dłoń - 2002

Realizowany przez:

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego – oddział w Suwałkach

Cel:

Celem projektu było:
– zwiększenie aktywności młodzieży szkół średnich z małych miasteczek i wsi województwa podlaskiego, przekonanie że mają wpływa na to, co dzieje się wokół nich,
– przygotowanie do podejmowania działań na rzecz swoich kolegów, ich planowania i realizacji.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z małych miast i wsi suwalszczyzny (powiaty augustowski, suwalski i sejneński) – bezpośrednio 60 uczniów i 10 dorosłych, pośrednio 320 młodych ludzi

Opis projektu:

W pierwszym etapie wzięło udział 60 uczniów szkół średnich różnego typu z Wiżajn, Dowspudy, Lipska, Przerośli, Bargłowia Kościelnego, Puńska, Sejn, Augustowa i Suwałk oraz 10 dorosłych (nauczycieli i działaczy wiejskich organizacji pozarządowych). Zostały dla nich zorganizowane 2 trzydniowe warsztaty z zakresu rozpoznawania potrzeb lokalnych, pracy zespołowej, planowania i prowadzenia działań w środowisku lokalnym, zdobywania środków na działalność (dorośli uczestnicy zostali dodatkowo przeszkoleni w zakresie metod animowania grup młodzieżowych). W trakcie zajęć uczestnicy przedstawili swoje pomysły na wyrównywanie szans edukacyjnych na wsiach i małych miastach.

Absolwenci szkoleń przeprowadzili diagnozy swoich środowisk i opracowali własne projekty edukacyjne (pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, samokształcenie) adresowane do uczniów gimnazjów w Bakałarzewie, Filipowie, Lipsku, Janówce, Jeleniewie, Raczkach, Rutce, Przerośli, Wiżajnach, Słobódce, Krasnopolu, Nowince, Sztabinie i Sejnach. Projekty wzięły udział w konkursie, zwycięskie projekty zostały zrealizowane (otrzymały pomoc rzeczową niezbędną do przeprowadzenia działań).

Realizowane w gimnazjach projekty były monitorowane i konsultowane przez członków Stowarzyszenia. Podsumowaniem było seminarium, na którym zostały przedstawione zrealizowane projekty, wymienione doświadczenia etc. Opracowana została broszura o modelowych programach zrealizowanych przez młodych ludzi. Otrzymały ją szkoły, organizacje i urzędy gmin. Została też zamieszczona w internecie.

Budżet projektu: 44 599 zł

Dotacja: 26 600 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego – oddział w Suwałkach

Miejscowość: Suwałki

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 82

Kod pocztowy i Poczta: 16-400 Suwałki

Województwo: podlaskie

Powiat: m. Suwałki

Adres strony internetowej: http://

Pomocna dłoń

Tadeusza Kościuszki 84, 16-402 Suwałki, Polska

Więcej