Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odnaleźć swoją drogę - 2002

Realizowany przez:

Zespół Szkół Mechanicznych w Bartoszycach

Cel:

Celem projektu było:
– rozwijanie umiejętności przydatnych młodym ludziom w poruszaniu się na rynku pracy, poszukiwaniu zatrudnienia oraz planowaniu indywidualnej kariery zawodowej,
– zapoznanie z możliwościami pracy i preferencjami firm i przedsiębiorstw z terenu regionu dotyczącymi zatrudnienia

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do młodzieży wiejskiej w wieku 16 – 19 lat z Rodnowa, Łabędnika i Dąbrowy (po 15 osób z każdej wsi)- razem 45 uczniów

Opis projektu:

Młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowujących do wyboru zawodu zgodnie z możliwościami psychofizycznymi, potrzebami rynku pracy i indywidualnymi zainteresowaniami. Zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu: umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów, samooceny, określania własnych predyspozycji, kierowania pracą innych, przygotowywania listu motywacyjnego i CV oraz prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą (54 godziny dla każdej grupy). Młodzi ludzie odwiedzili także Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Doradztwa zawodowego przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie, spotkali się z Doradcą Zawodowym przy Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osobami, które osiągnęły sukces zawodowy. Odbyła także wycieczka do Sejmu i Senatu.

Budżet projektu: 13 740 zł

Dotacja: 10 800 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Zespół Szkół Mechanicznych w Bartoszycach

Miejscowość: Bartoszyce

Ulica, nr domu i lokalu: Limanowskiego 10

Kod pocztowy i Poczta: 11-200 Bartoszyce

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: bartoszycki

Adres strony internetowej: http://

Odnaleźć swoją drogę

Bolesława Limanowskiego 18, 11-200 Bartoszyce, Polska

Więcej