Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Razem - 2002

Realizowany przez:

Polski Związek Głuchych, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

Cel:

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z uszkodzonym słuchem z Tucholi i okolicznych wsi.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do 18 uczniów z wadą słuchu – szkół masowych: starszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz ich słyszących rówieśników, nauczycieli i rodziców. Razem do 60 młodych ludzi, 25 nauczycieli, 20 rodziców

Opis projektu:

Uczniowie z wadami słuchu wzięli udział w zajęciach ogólnorozwojowych opartych o pedagogikę zabawy oraz pogłębili wiedzę o regionie (Bory Tucholskie) i wszechświecie podczas zajęć edukacyjnych (przygotowanie do podsumowującej projekt wycieczki do Torunia) – łącznie 75 godzin zajęć. Zostały zorganizowane konkursy o tematyce regionalnej, w grupach integracyjnych. W Punkcie Konsultacyjnym został zainstalowany komputer wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, z którego korzystali podopieczni, nie mający komputerów w domu i mający utrudniony dostęp do komputerów w szkole. Każde dziecko niesłyszące mogło zaprosić na zajęcia słyszącego kolegę.

Dla rodziców zostały zorganizowane 4 spotkania na temat rozwiązywania problemów w rodzinie, w której jest dziecko niesłyszące, oceny możliwości dziecka, rozpoznawania jego mocnych i słabych stron, możliwości rehabilitacji i kontynuowania przez dziecko nauki.

25 nauczycieli szkół ponadpodstawowych wzięło udział w 3 warsztatach (łącznie 18 godzin zajęć) poświęconych pracy z dziećmi niesłyszącymi w szkołach masowych (podstawowe informacje o wadach słuchu i ich wpływie na funkcjonowanie dziecka w szkole, formy pomocy dziecku niesłyszącemu w realizacji programu, pomoce dydaktyczne stosowane w pracy z dziećmi, warunki, jakie powinno spełniać dziecko niesłyszące aby osiągnąć sukces w szkole masowej).

Projekt zakończył blok zajęć i imprez integracyjnych. Niesłyszący uczniowie z Tucholi, ich rodzice oraz nauczyciele uczestniczący w szkoleniu poznali młodych ludzi z wadami słychu, którzy kończą szkoły średnie lub studiują w Bydgoszczy, odwiedzili też integracyjną szkołę w Bydgoszczy, do której uczęszczają m.in. dzieci niesłyszące. Odbyła się wspólna wycieczka młodych ludzi z Tucholi oraz Bydgoszczy do Torunia (m.in. wizyta w Planetarium), do której przygotowywali się w trakcie zajęć.

Budżet projektu: 22 550 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Polski Związek Głuchych, Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy

Miejscowość: Bydgoszcz

Ulica, nr domu i lokalu: Bernardyńska 3

Kod pocztowy i Poczta: 85-029 Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: http://

Razem

Most Bernardyński, Bernardyńska, 85-116 Bydgoszcz, Polska

Więcej