Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przedsiębiorczość – szansą dla wszystkich - 2007

Realizowany przez:

Spółdzielnia Uczniowska Smoczek w Pustkowie-Osiedlu

Cel:

Głównym celem projektu jest poznawanie podstawowych zasad przedsiębiorczości, nauka wzajemnych kontaktów międzyludzkich, umiejętność korzystania z dostępnych technologii komputerowych, zdobycie umiejętności prowadzenia dziennika oraz podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii i matematyki finansowej.

Odbiorcy projektu:

Głównymi odbiorcami są uczniowie działający w Spółdzielni Uczniowskiej oraz wszyscy chętni uczniowie klas gimnazjalnych mieszkający na terenie Pustkowa i okolicznych miejscowości, uczęszczający do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie – Osiedlu. Informacje o rekrutacji na poszczególne etapy będą umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzenie aktywności twórczej w dziedzinie nauk ścisłych i ekonomicznych. W działania jest zaangażowana młodzież gimnazjalna, nauczyciele, oraz przedstawiciele rodzinnych firm. Główne działania koncentrują się na: przeprowadzeniu zajęć z zakresu matematyki finansowej oraz kursów informatycznych i księgowości, zorganizowaniu zajęć pod hasłem 'Reklama dźwignią handlu’, realizowaniu założeń 'szkoły promującej zdrowie’, toworzeniu podstrony strony Spółdzielni Uczniowskiej na stronie internetowej szkoły.
Spodziewanymi efektami projektu jest: zdobycie wiedzy przydatnej w samorealizacji zawodowej w przyszłości, poszerzenie wiedzy z ekonomii, matematyki i informatyki, umięjętność samodzielnego prowadzenia dokumentacji Spóldzielni Uczniowskiej, nabycie umiejętności interpersonalnych.

Budżet projektu: 8 750,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Spółdzielnia Uczniowska Smoczek w Pustkowie-Osiedlu

Miejscowość: Pustków – Osiedle

Ulica, nr domu i lokalu: Pustków 3

Kod pocztowy i Poczta: 39-206 Pustków – Osiedle

Województwo: podkarpackie

Powiat: dębicki

Adres strony internetowej: –

Przedsiębiorczość – szansą dla wszystkich

DW985 89, 39-206 Pustków, Polska

Więcej