Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Aktywny nauczyciel = zadowolony uczeń - 2002

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Okonku

Cel:

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów poprzez:
– motywowanie uczniów do nauki i udzielanie pomocy tym, którzy mają problemy,
– podniesienie umiejętności wychowawczych nauczycieli, przygotowanie ich do stosowania nowoczesnych metod pracy,
– stworzenie warunków sprzyjających działalności społecznej młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Okonku i zamiejscowego oddziału szkoły w Pniewie –
35 nauczycieli, 395 uczniów

Opis projektu:

Dla nauczycieli zostały zorganizowane szkolenia z zakresu aktywnych metod pracy z grupą, współpracy z rodzicami, wspierania twórczej aktywności dziecka, psychoprofilaktyki (60 godzin zajęć). Zostały przeprowadzone zajęcia origami: w I etapie nauczyciele, którzy uczestniczyli w kursie origami przeprowadzili zajęcia dla pozostałych nauczycieli pracujących w szkole, w II wszyscy nauczyciele przeprowadzili zajęcia warsztatowe z uczniami.

Dla uczniów były prowadzone zajęcia wyrównawcze (z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych) i dodatkowe (informatyczne, matematyczne, biologiczne, historyczne, polonistyczne, teatralne, redakcyjne, muzyczne), wieczór teatralny oraz wieczór kultury tradycyjnej.

Ponadto zostały zorganizowane tygodnie przedmiotowe (matematyczny, chemiczno – fizyczny, biologiczny, polonistyczny, historyczny, teologiczny i sportowy) dla wszystkich uczniów. Zajęcia prowadzone były zarówno w czasie lekcji, jak i po ich zakończeniu – w zależności od przewidzianej formy. Każdy uczeń mógł uczestniczyć w konkursach, quizach, przedstawieniach, wykonać pod opieką nauczyciela doświadczenia fizyczne i chemiczne, zaprezentować swoje prace, pomysły, samodzielnie przeprowadzić lekcję. Ostateczny przebieg tygodnia przedmiotowego zależał od inwencji nauczyciela, pomysłowości uczniów i współpracy rodziców.

Budżet projektu: 23 360 zł

Dotacja: 15 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Publiczne Gimnazjum w Okonku

Miejscowość: Okonek

Ulica, nr domu i lokalu: Niepodległości 23

Kod pocztowy i Poczta: 64-965 Okonek

Województwo: wielkopolskie

Powiat: złotowski

Adres strony internetowej: http://