Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

By zdążyć - 2002

Realizowany przez:

Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej

Cel:

Celem projektu było:
– przygotowanie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
– umożliwienie młodym ludziom doświadczającym psychologicznych skutków powodzi uzyskania profesjonalnej pomocy.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, nauczycieli, pracowników socjalnych, pielęgniarek środowiskowych i rodziców z powiatów: suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego i myślenickiego – razem 230 dorosłych, 6 000 dzieci i młodzieży.

Opis projektu:

Dla 200 nauczycieli, pracowników socjalnych, pielęgniarek oraz wolontariuszy – studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu: nawiązywania kontaktu z osobą po traumatycznym przejściu; kontaktów interpersonalnych nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic, pracownik socjalny – klient pomocy społecznej; udzielania wsparcia; stosowania elementów socjoterapii w pracy wychowawcy klasy. Wyszkolone osoby prowadziły zajęcia w swoich szkołach oraz środowiskach. Cały czas otrzymywali wsparcie od realizatorów programu – została uruchomiona grupa wsparcia dla wychowawców. Spotkania grupy odbywały się raz w miesiącu, rotacyjnie w różnych gminach. Zorganizowane zostały konsultacje telefoniczne raz w tygodniu (również w sytuacjach szczególnego zagrożenia).

Dla 20 wolontariuszy, którzy uczestniczyli w działaniach pomocowych w lipcu i sierpniu 2001 r. zostały zorganizowane spotkania poświęcone ocenie skuteczności działań podjętych w trakcie i po powodzi. Wolontariusze ponownie odwiedzili rodziny, którym pomagali, zanalizowali ich potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego i poradnictwa. Oprócz tego przeprowadzili w szkołach ankietę na temat postaw życiowych młodzieży, wpływu powodzi na ich sytuację, poglądy, plany na przyszłość.

Zostały także zorganizowane konferencje szkoleniowe: „Rola pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemów wynikających z przeżyć powodziowych

Budżet projektu: 70 740 zł

Dotacja: 60 900 zł

Rocznik: 2002

Nitka: Powódź

Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej

Miejscowość: Sucha Beskidzka

Ulica, nr domu i lokalu: Handlowa

Kod pocztowy i Poczta: 34-200 Sucha Beskidzka

Województwo: małopolskie

Powiat: suski

Adres strony internetowej: http://

By zdążyć

Handlowa 7, 34-200 Sucha Beskidzka, Polska

Więcej